Idag finns inga krav på eller någon standard för innehållsförteckning av kemikalier i textilier. Därmed är det helt omöjligt för dig som konsument att veta vilka kemikalier som har använts i de olika leverantörsleden för att få fram just den där t-shirten, påslakanet eller tyget som du vill ha.

Du kan alltså idag inte på något enkelt sätt välja bort att köpa textilier som är skadliga för hälsan. (Kemikalieinspektionen kallar detta för ett marknadsmisslyckande).

I det här inlägget ska jag berätta om giftiga ämnen i textilier, vad EU-lagstiftningen säger och även beskriva exakt hur du som konsument ska gå tillväga för att få fram fakta om kemikalieinnehåll för att därmed också påverka textilindustrin i rätt, kemikaliefri riktning. Läs vidare!

Du har rätt att få svar på frågor om innehåll

Det finns diverse frivilliga miljömärkningar för textilier, men vad de markerar är väldigt olika. Det kan vara allt ifrån att textilarbetarna jobbar under schyssta förhållanden till att bomullen är ekologiskt odlad (men inte nödvändigtvis att efterkommande infärgning är giftfri). Vi ska gå igenom de olika märkningarna i ett annat inlägg.

Det bästa sättet för att få veta innehållet i en vara man har köpt är därför att ställa frågan till butiken som säljer den. Som konsument har du rätt att få svar på huruvida vissa textilier innehåller skadliga kemiska ämnen som finns uppsatta på EU:s kandidatförteckning. Kandidatförteckningen är EU:s lista över ämnen som har egenskaper som gör att de anses särskilt farliga och som kan ge allvarliga, långvariga och bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. Ämnena kan till exempel orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön.

14735581777_838bf2af45_o.jpg

350 ämnen med farligt kemiskt innehåll i svenska textilier

På regeringsuppdrag utförde Kemikalieinspektionen (KEMI) 2014 en utredning om kemikalier i textil. De kom fram till att det finns över 350 kemiska ämnen med särskilt farliga egenskaper som har en rapporterad användning i textilproduktion. Det är mycket, men ändå lägger inspektionen in en brasklapp om att siffran sannolikt är en underskattning av det totala antalet farliga kemiska ämnen i textil på den svenska marknaden.

Dessa särskilt farliga ämnen delas upp i grupper om cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, hormonstörande, allergiframkallande och miljöfarliga ämnen.

I utredningen kom KEMI även fram till att det finns stora problem med bristande information om innehållet av kemikalier i textil på marknaden, bland annat på grund av långa och komplexa leverantörskedjor.

KEMI ser som sagt detta som ett marknadsmisslyckade eftersom de anser att om en marknad ska fungera så måste konsumenten ha en möjlighet att välja bort alternativ som exempelvis är skadliga för hälsan. Samtidigt påpekar de att allmänheten också måste få de kunskaper som krävs om kemikalier i textil för att kunna förstå en innehållsdeklaration.

28860165780_018750faeb_o

Kräv förändring av textillagstiftningen idag!

Innehållsdeklaration i textilier borde vara en självklarhet i och med att det är en väldigt kemikalietyngd bransch.

Om du begär att få information om en vara inne­håller något av ämnena på EU:s lista över särskilt farliga ämnen, ska den som säljer varan kunna tala om ifall detta och i så fall vilket ämne det gäller. Det ska ske utan kostnad och inom 45 dagar från det att du har begärt att få informationen. Butiksägaren har rätt att få samma information om varan från till­verkaren eller importören.

En ökad efterfrågan från konsumenter kan driva på informationsöverföringen i leverantörskedjan. Kemikalieinspektionen har därför tagit fram en blankett som finns på deras webbplats, till hjälp för den som vill ställa frågor om det kemiska innehållet i en textil. Klicka här för att komma till blanketten. Den kan du skriva ut och ta med dig till butiken när du handlar eller skicka till företag som tillverkar eller importerar textilier.

Vill du mejla in din förfrågan? Kopiera blankett-texten här nedan, fyll i dina specifika uppgifter och tryck på send. Ju mer frekvent du ställer dina frågor, desto bättre. Om fler kräver att få veta vilka kemikalier som egentligen finns i textilierna vi köper, får företagen svårare att motivera kemikalietyngd textiltillverkning.

Var med och påverka! Tillsammans kan vi göra skillnad.

Blankett-text till dig som vill mejla din förfrågan

Ämnesraden: Begäran om information om ämnen i en vara

Hej

Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen Reach ska du som tillverkar, importerar eller säljer en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av vissa ämnen lämna information om detta till konsumenter som begär det. Du ska lämna informationen kostnadsfritt.

Det gäller ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen över vissa farliga kemikalier. Regeln finns i artikel 33 i Reach-förordningen (EU) nr 1907/2006. Kandidatförteckningen uppdateras regelbundet. Den senaste versionen finns på den Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats: echa.europa.eu/sv/candidate-list-table.

Begäran om information
Vänligen meddela mig om varan (namn på produkten) innehåller något eller några av de ämnen som finns på kandidatförteckningen i en halt som är mer än 0,1 viktprocent. Om varan innehåller något sådant ämne önskar jag information om ämnets namn och information som gör det möjligt för mig att hantera varan på ett säkert sätt.

Informationen ska enligt lagstiftningen lämnas inom 45 dagar, vilket innebär att jag förväntar mig ett svar senast (datum):

Mina kontaktuppgifter

Namn:
Adress:
Telefon/mobil:
E-post:

Har du som företagare frågor om Reach-förordningen och kandidatförteckningen? Ställ din fråga till Kemikalieinspektionen: http://www.kemikalieinspektionen.se/fraga

Tack på förhand!

Källa: Kemikalieinspektionens rapport “Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder”, 2015.

Photo credit: Laundry day via photopin (license), rolls via photopin (license), Barrels via photopin (license)

Vill du få fler handfasta tips om hur du kan leva klimatsmart, hållbart, ekonomiskt och avfallsminimerat?

Signa i så fall upp för nyhetsbrevet från Annas kemtvätt nu. Det är de små sakerna som betyder något. Att låta sig inspireras är ett stort steg på vägen. #räddavärldenlitegrann

Jag kommer aldrig att lämna ut, byta eller sälja din e-postadress. Du kan säga upp din prenumeration när du vill genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet.