För ett tag sedan började jag fundera över begreppet cirkulär ekonomi. Det innebär att varor och material hålls i cirkulation istället för att hamna på soptippen. I princip ska det inte finnas något avfall alls i en cirkulär ekonomi.

Tänk på naturens kretslopp: en växt gror, får blad, skapar syre och vissnar så småningom ner. Då blir den näring åt andra växter och så börjar cykeln om. Ingenting går till spillo i ett naturligt kretslopp.

Tänk sedan på hur extremt långt ifrån en cirkulär ekonomi vi är i vårt moderna samhälle. Varje år producerar mänskligheten 2,12 billioner ton avfall. Om man skulle lasta upp allt detta avfall på lastbilsflak skulle det bli en kö av lastbilar som slingrade sig 24 gånger runt jorden.

Overshoot Day

Den dag på året då vi når punkten då vi har förbrukat mer av jordens resurser än vad jorden själv kan återställa på ett år kallas för Overshoot Day och inträffar tidigare för varje år som går. I år nådde vi gränsen redan den 8 augusti.

Det innebär att vi nu behöver 1,6 jordklot för att försörja och återställa effekterna av vår konsumtion. Och det har vi ju inte. Därför måste vi göra något åt det. Innan det är för sent.

Företagens roll i den cirkulära ekonomin

26735208883_b8de5ec1f6_o.jpg

Termen cirkulär ekonomi används i huvudsak för att beskriva företagens roll och ansvar i en ny typ av produktcirkel. I en cirkulär ekonomi har företagen ett ansvar för sina varor från produktion till reparation och så småningom återvinning.

Producenten av en vara tar ansvar för att alla delar av produkten kan separeras och återanvändas när den är färdiganvänd eller utsliten. På så sätt bildas ett kretslopp där inga nya råvaror krävs för att tillverka en likadan produkt.

Vi måste sluta att se på oss själva som konsumenter

Om det här ska funka fullt ut måste vi dock tänka om när det gäller hur vi äger våra saker idag. Vi måste sluta att tänka på oss själva som konsumenter och istället börja se oss som användare. För i så fall öppnar vi nämligen möjligheten för företagen att fortsätta äga produkterna, men att hyra ut dem istället för att sälja dem (och ansvaret för dem) till oss.

Tänk vad praktiskt det skulle vara om du istället för att äga ditt kylskåp eller din soffa kunde leasa dem precis som du kan med en bil, och på så sätt slippa ordna med reparationer och slutförvaring? När du hade tröttnat eller det var dags att uppgradera prylen så kom företaget och hämtade tillbaka den och levererade samtidigt en ny, utan att du behövde lyfta särskilt många fingrar för att få det gjort.

Nu kanske du blir rädd för att den tekniska utvecklingen tar stryk av att företagen plötsligt ges incitament att reparera sin produkter istället för att som i den linjära ekonomin, slänga dem på soptippen. Du kanske tänker att det skulle sluta med att du sitter fast med samma frys i 40 år om företaget satsar på kvalitet och reparationer, och att det skulle hämma produktutvecklingen. Men oroa dig inte, studier säger att tvärtom så skulle en cirkulär ekonomi gynna den tekniska utvecklingen. Det skulle kunna innebära att du fick ständig tillgång till uppgraderingar av din vara inom ditt leasingavtal och att dessa uppgraderingar i huvudsak tillverkades av återvunna komponenter utan någon som helst miljöpåverkan.

Bra va?!

En förändring som kan rädda världen

Är du redo för lite lättsmält fakta nu? Här är en video som visualiserar denna typ av cirkulär ekonomi och förklarar hur det går till:

Varför behöver vi en cirkulär ekonomi?

Den nuvarande linjära ekonomin som går ut på att ta av jordens resurser, tillverka en vara med diverse utsläpp som följd och sedan kasta varan på soptippen, leder till enorma mängder avfall.

Visst du att hela 90 procent av råvarorna som används i tillverkning blir till avfall innan den färdiga varan har lämnat fabriken och 80 procent av alla varor som tillverkas beräknas ha blivit avfall inom sex månader?

Sjukt, eller hur?

Förutom att detta tär på råvarureserven som finns på jorden samt bidrar till luftföroreningar och giftiga utsläpp, så skapar det också instabila råvarupriser. En cirkulär ekonomi skulle kunna lösa vissa av dessa problem genom att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursförbrukning.

I en cirkulär ekonomi tjänar man nämligen pengar på att ta tillvara avfallet och använda det i kommande produktionsled. Enligt en McKinsey-analys skulle ett skifte mot en cirkulär ekonomi kunna addera 1 triljon dollar (!) till den globala ekonomin fram till 2025 och bara i EU skulle en sådan modell skapa 160 000 nya jobb inom en femårsperiod.

5 saker du kan göra för att uppmuntra den cirkulära ekonomin

149803156_2212c8d501_o.jpg

  • börja se dig själv som en användare snarare än som en konsument.
  • hyra verktyg istället för att köpa dem.
  • leasa din bil.
  • gå med i en kläduthyrningsklubb.
  • välja att handla från företag som lämnar livstidsgaranti på att utföra reparationer av sina produkter.

Källor: The Guardian, The World Counts
Photo credit: mikecogh Put Your Future in a Bin via photopin (license), George Alexander Ishida Newman Parts via photopin (license), anyone_anywhere cloned still life via photopin (license)

Vill du få fler handfasta tips om hur du kan leva klimatsmart, hållbart, ekonomiskt och avfallsminimerat?

Signa i så fall upp för nyhetsbrevet från Annas kemtvätt nu. Det är de små sakerna som betyder något. Att låta sig inspireras är ett stort steg på vägen. #räddavärldenlitegrann

Jag kommer aldrig att lämna ut, byta eller sälja din e-postadress. Du kan säga upp din prenumeration när du vill genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet.