250 ton läkemedel kastas i hushållsavfallet eller spolas ner i våra toaletter varje år, bara i Sverige. Ajabaja! säger kemtvätten om det beteendet. Överblivna läkemedel kan nämligen ställa till med stor skada i naturen. Eftersom reningsverk inte klarar att helt rena avloppsvattnet från läkemedel, kan de spridas till grundvattnet, sjöar och vårt dricksvatten. Det finns också en risk för oönskad spridning och läckage till miljön via hushållssoporna.

Det behövs inga stora mängder läkemedel i naturen för att det ska få följder. Man vet att hormoner från p-piller och hormonplåster gör vissa fiskarter tvåkönade. Antibiotika som kommer ut i naturen kan leda till att bakterier blir motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotika. Detta är ett allvarligt problem eftersom det kan göra bakterierna svårare att bekämpa när vi blir sjuka. Man vet ännu inte exakt omfattningen av eller på vilka olika sätt läkemedel påverkar miljön. Att de påverkar negativt är däremot helt säkert.

Nästan hälften slarvar med att lämna in mediciner

Så många som fyra av tio konsumenter lämnar inte tillbaka sina överblivna läkemedel, enligt undersökningar som har gjorts på uppdrag av apoteken.

De olika apoteken tipsar därför om hur du återvinner dina läkemedel samt bidrar till en bättre miljö.

Sex enkla tips för en bättre miljö

  • Hämta inte ut mer läkemedel än du behöver.
  • Spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten.
  • Lämna alltid in dina överblivna läkemedel till apoteket.
  • Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket.
  • Lämna läkemedelsplåster, till exempel hormonplåster, både använda och oanvända till apoteket.
  • Sortera och lämna tomma läkemedelsförpackningar som andra förpackningar.

bild10

Du behöver inte köa

Samla dina överblivna läkemedel i en genomskinlig påse och lämna den till ditt apotek. Du behöver inte köa, utan ge bara påsen till någon av medarbetarna. Använd gärna särskilda påsar för ändamålet som du kan hämta på apoteken.

Handlar du receptfria läkemedel på nätet, till exempel från Apomera, kan du beställa en kostnadsfri returpåse som du sedan skickar in till apoteket via frisvar. Läs mer om hur det funkar här.

Om du är medlem i Apotekets kundklubb får du också 250 poäng för varje gång du lämnar in överbliven medicin hos dem.

Lämna in både receptläkemedel och receptfritt

Du kan lämna in alla läkemedel. Det gäller både receptförskrivna och receptfria läkemedel för människor och djur, exempelvis tabletter, kapslar, stolpiller, salvor och flytande läkemedel.

Tänk på att vissa läkemedelsförpackningar även efter användning innehåller rester av läkemedel, till exempel nikotin- och hormonplåster, antibiotika och pulverinhalatorer. Därför ska de inte slängas i soporna utan lämna även dessa på apotek.

Det går bra att hälla ihop burkar med tabletter och kapslar samt tömma ur kartonger med tablettkartor i påsen, men du behöver inte trycka ut tabletterna från tablettkartorna.

6451575117_56b508f580_o

Vad händer med de läkemedel du lämnar in?

Inlämnade mediciner transporteras till godkända förbränningsanläggningar. De bränns på ett sätt så att läkemedlen destrueras fullständigt. Rökgaserna renas innan de släpps ut och askan läggs på läckagesäker deponi.

Så kan du själv minska mängden överblivna läkemedel

  • Hämta inte ut mer läkemedel än nödvändigt.
  • Be din läkare skriva ut en startförpackning när du provar ett nytt läkemedel.
  • För en dialog med din läkare om ditt totala läkemedelsintag.

Apoteken försöker påverka läkarna att tänka på miljön

Apotek Hjärtat försöker aktivt minska den negativa miljöpåverkan från läkemedel genom att uppmuntra läkare att skriva ut fler så kallade startförpackningar med endast en månads behandling. Förpackningar med färre tabletter minskar risken för att läkemedel ska bli liggandes, för att sedan kanske hamna i sopor eller avlopp, och till sist i miljön.

– Man vet ju inte hur patienten svarar på ett nytt läkemedel eller om hen kommer att drabbas av biverkningar. Därför är startförpackningar bra, både när en ny behandling inleds eller vid byte av behandling, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Om läkaren inte har skrivit ut en startförpackning kan apoteken även dela upp förpackningen och göra en delexpedition, om kunden vill det.

Photo credit: eblaser 334 [meds] via photopin (license), Apotekets pressbild, Photos By Clark Low Tide, La Jolla, CA via photopin (license)

Vill du få fler handfasta tips om hur du kan leva klimatsmart, hållbart, ekonomiskt och avfallsminimerat?

Signa i så fall upp för nyhetsbrevet från Annas kemtvätt nu. Det är de små sakerna som betyder något. Att låta sig inspireras är ett stort steg på vägen. #räddavärldenlitegrann

Jag kommer aldrig att lämna ut, byta eller sälja din e-postadress. Du kan säga upp din prenumeration när du vill genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet.