För att hålla jämna steg med den globala efterfrågan på livsmedel behöver 6 miljoner hektar ny jordbruksmark tillkomma på jorden varje år, enligt beräkningar som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har tagit fram. Men istället förlorar vi 12 miljoner hektar odlingsbar jordmån om året genom jordförstöring.

jordmån

Jordbruket har bara 60 år kvar.

Med den här takten kommer jordbruket att vara över om 60 år. Vi har därmed mindre än 100 skördar kvar på jorden.

Volkert Engelsman, aktivist inom The International Federation of Organic Agriculture Movements är inne på samma spår:

“Vi förlorar 30 fotbollsplaner med jordmån varje minut, mestadels på grund av intensivt jordbruk”, sa han till the Food and Agriculture Organization (FAO) under det forum som uppmärksammade World Soil Day 2014.

Orsakerna till jordförstörelse är alltså kemisk tunga odlingsmetoder, men också avskogning som ökar erosionen och den globala uppvärmningen. Trots det ignoreras jorden under våra fötter alltför ofta av beslutsfattarna.

 

jordmån

Reuters rapporterar att jordbruksgiganten Monsanto, allmänt känd som världens mest onda företag, nu erbjuder jordbrukare pengar om de kan bevisa att deras giftiga bekämpningsmedel “dicamba” sprutas på grödorna.

 

George Monbiot, författare till flera bästsäljande böcker om miljö och samhälle, är bekymrad över att det ofta kan gå månader utan att det står ett ord om förstörelsen av världens jordmån i någon tidning.

“Tänk dig en underbar värld, en planet där det inte fanns något hot om klimatpåverkan, ingen förlust av sötvatten, ingen antibiotikaresistens, ingen fetmakris, ingen terrorism och inga krig”, skriver han i The Guardian.Men skulle faran för jorden vara över då? Nej. Även om allt annat fixades mirakulöst är det ute med livet på jorden om vi inte stoppar förstörelsen av jordmånen. Krig, pest, även klimatförändringarna, är småsaker i jämförelse. Förstör vi jordmånen svälter vi alla ihjäl.”

Vi har redan förlorat 50 procent av vår jordmån.

jordmån

WWF bekräftar att hälften av all matjord på vår planet har gått förlorad under de senaste 150 åren. Organisationen påpekar också att effekterna av jorderosion går långt utöver förlusten av bördig mark. De har bland annat lett till ökade föroreningar och sedimentering i strömmar och floder som resulterat i en minskning av fisk och andra arter. Och försämrade markområden är också ofta mindre kapabla att hålla fast vid vatten, vilket kan förvärra översvämningar.

Nittiofem procent av vår mat är beroende av vår jordmån. Om vi inte lyckas vända den negativa trenden nu kommer den globala mängden odlings- och produktionsmark per person år 2050 att vara bara en fjärdedel av nivån år 1960, på grund av växande befolkning och markförstöring, rapporterar FAO.

Jordar spelar också en nyckelroll i att absorbera kol och för att filtrera vatten. Jordförstöring skapar en ond cirkel, där mindre kol lagras, världen blir hetare, och marken försämras ytterligare.

jordmån

Det tar 1000 år att skapa 2,5 centimeter matjord.

3 saker du kan göra för att rädda världens jordmån:

  • Handla så många livsmedel som möjligt ekologiskt eftersom ekologiska jordbruk i mindre grad bidrar till jorderosion.
  • Kompostera ditt organiska avfall så det kan återföras till jorden. Till exempel inomhus i en bokashi-hink eller i en utomhuskompost.
  • Dela insikten om att vikande jordmån är ett akut globalt och livshotande problem, i sociala medier och på kafferasten.

Källor: https://www.scientificamerican.com/article/only-60-years-of-farming-left-if-soil-degradation-continues/, https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/25/treating-soil-like-dirt-fatal-mistake-human-life, https://www.worldwildlife.org/threats/soil-erosion-and-degradation

Vill du få fler handfasta tips om hur du kan leva klimatsmart, hållbart, ekonomiskt och avfallsminimerat?

Signa i så fall upp för nyhetsbrevet från Annas kemtvätt nu. Det är de små sakerna som betyder något. Att låta sig inspireras är ett stort steg på vägen. #räddavärldenlitegrann

Jag kommer aldrig att lämna ut, byta eller sälja din e-postadress. Du kan säga upp din prenumeration när du vill genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet.